Blue Flower

ทางวังหลวงล่งคนมาแจ้งว่าพระพัน!]มีพระราชเสาวนีย์ให้เข้าเฝืา เยี่ยเจากำชับองครักษ์ให้นำเรื่องนี้ไปบอกต่อคนของวังอันอ๋องอืกที จากนั้น ก็รีบเร่งเปลี่ยนชุดเข้าวัง

กลางถนน ซย่าอวี้จนสวมชุดเรียบง่าย ยนจดๆ จ้องๆ นอกหอสุรา อยู่นาน

เพราะไม่รู้ว่ารสชาติแบบใดที่ถูกปากเยี่ยเจา ลุดท้ายเขาก็เร่งให้เด็กรับใช้ ช้างกายลองคน คนหนึ่งอุ้มเหล้าเซ่อหงชุน ของหอดอกชงไหหนึ่ง คนหนึ่ง ประคองเหล้านารีแดงของหอชมรารากาหนึ่งกลับไปก่อน ขณะที่ตัวเองเดิน ลัดเลาะตรอกชอกซอยอันลกลับชับช้อนอย่างซ่านาญทาง บุ่งหน้าไปที่ร้าน เนื้อแพะของเหล่าเกา

เหล่าเกาสั่งสมปีมีอปรุงเนื้อแพะมานานหลายสิบปี รสชาดิหอมอร่อย

ขี้นหนึ่งเหนือใคร แต่ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังเช่นร้านอยู่ไกล เถ้าแก่เกียจคร้าน เถ้าแก่เนี้ยคุร้าย ลูกจ้างไม่พอ ปกติจึงขายแต่เนื้อแพะที่ปรุงเสร็จแล้วให้ หอสุราใหญ่ ส่วนร้านเล็ก ๆ ของตัวเองที่นอนเป่าลม lazadaกลับปิดประตูตลอดทั้งปีและต้อนรับ เพียงลูกค้าประจำ ดังนั้นจึงมืคนมาที่ร้านน้อยยิ่งกว่าน้อย

ซย่าอวี้จิ่นเป็นลูกค้าประจำคนสำคัญที่ไม่ว่าดึกดื่นคาคืนหรือฝนตก ฟ้าคะนอง เหล่าเกาก็จะออกมาต้อนรับด้วยตัวเอง ทว่าวันนี้เหล่าเกามิไต้ออกมาต้อนรับเขา

ในร้านมิเพียงเสืยงด่าทอลาปแช่งฟ้าดินของเขากับเลียงราไห้ฟูมฟาย ดังลั่นของภรรยา

"ร้องไห้หน้าศพกันรึ''

ซย่าอวี้จิ่นประสบเรื่องยินดี กำลังเริงรื่นชื่นบาน ครั้นไต้ยินคนร้องไห้ คราครวญก็รู้สึกไม่ลบอารมณ์ ตั้งท่าจะเข้าไปอบรมลังลอนลองสามคำ แต่พอ เขาเห็นลภาพในร้านก็อดชะงักไปมิไต้

ร้านเล็ก ๆ ถูกพังทำลายจนข้าวของกระจายเกลื่อนกลาด บุตรขายโทน ของเหล่าเกามีเลือดออกเต็มหน้า นอนครางโอดโอยอยู่บนพื้น ภรรยาตาเดียวที่นอนเป่าลม โลตัส ของเขาผมเผ้ายุ่งเหยิง ฟุบหน้ากับพื้นร้องไห้ฟูมฟาย และยังมิเลียงลับมิด ที่ครัวต้านหลัง ผ่านไปครู่หนึ่งบุตรลาวขี้เหร่ของเขาก็ถือดาบวิ่งออกมาตะโกน เลียงกร้าว

"ข้าขอแลกชีวิตกับพวกมันแล้ว!”

เหล่าเกาตกใจจนถลันเข้าไปห้ามนางไว้สุดชีวิต ชย'าอวี้จนมองจนอ้าปากตาค้าง เห็นช่ยฮวาพุ่งทะยานมาทางเขาก็ ลนลานถอยหลบไปต้านข้าง จะไต้ไม่ขวางทางผ้ที่กำลังจะเอาดาบไปฟันคน

เหล่าเกาเพิ่งรับรู้ถึงการมาของเขาในเวลานี้ รีบล่งสายตาไปให้ภรรยา ที่นอนเป่าลม intex 68765กับบุตรสาว คนทั้งสามโผเข้าไปกอดขาเขาพร้อมกัน แผดเสียงร้องไห้อย่าง เอาเป็นเอาตาย

"ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเราด้วย!',

"ยะ...หยุดก่อน มีวาจาก็ค่อยๆ พูด มีลมก็ค่อยๆ ผาย! ข้ามิใช่ ท่านเปาชงเทยน เทพแห่งความยุต้ธรรม จะให้ความเป็นธรรมจากศาลใดแก่ พวกเจ้าไต้!'' ซย่าอวี้จิ่นทั้งดิ้นทั้งถีบสุดแรงเกิดเพื่อให้หลุดจากปลอกเหล็ก หกข้าง ■ลมควรตาย! เลิกร้องไห้ไต้แล้ว ห้ามทำเสื้อผ้าข้าสกปรกนะ ขืน ที่นอนเป่าลม tv directพวกเจ้ายังร้องไห้อยู่อีกข้าจะไปแล้ว!"[1] เหล้าเซ่อหงชุน เป็นเหล้าขาวชนิดหนึ่งที่มืต้นกำเนิดมาจากเมืองเซ่อหง